شخصى محضر پیامبر اسلام (ص) مشرف شد. حضرت به او فرمود : آیا مى خواهى تو را به کارى راهنمایى کنم که به وسیله آن داخل بهشت شوى ؟


 مرد پاسخ داد: مى خواهم یا رسول الله ! حضرت فرمود: از آن چه خداوند به تو داده است انفاق کن و به دیگران بده !


 مرد: اگر خود نیازمندتر از دیگران باشم ، چه کنم ؟ فرمود: مظلوم را یارى کن ! 


مرد: اگر خودم ناتوان تر از او باشم ، چه کنم ؟ فرمود: نادانى را راهنمایى کن !


 مرد: اگر خودم نادان تر از او باشم ، چه کنم ؟ فرمود: 

《در این صورت زبانت را جز در موارد خیر نگهدار!》


 سپس رسول خدا فرمود: آیا خوشحال نمى شوى که یکى از این صفات را داشته باشى و به بهشت داخلت نمایند؟   


 ( بحارلانوار: ج 71، ص 296)

منبع : من اگر شاعر شدم تقصیر بانو بوده است... |زبانت را نگهدار...
برچسب ها : فرمود , مرد